Böbrek Taşı Nasıl Düşürülür

Böbrek Taşı

En Güvenilir Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemi Hangisidir?

Böbrek Taşı Ameliyatı 1 213x300 En Güvenilir Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemi Hangisidir?Böbrek taşı 2 cm’den büyük ise veya ESWL tedavisi yöntemiyle kırılamamışsa bu metod uygulanmaktadır.Bu metod genel aneztesi yoluyla yapılmaktadır.Bel kısmında 1 cm. civarında bir kesi açılarak yapılmaktadır.Kesi açıldıktan sonra  bir kanal oluşturulur.Meydana getirilen bu kanal sayesinde böbreğin içine girilmektedir.Bundan sonra böbrek taşları bulunduğu kırılarak dışarı çıkarılır.

Bu metod ile yapılan müdahale bir kapalı ameliyat tekniğidir.Kamera sayesinde görüntü ekrana yansıtılmaktadır.Böbrek taşı ameliyatını gerçekleştiren doktor, ameliyatı bu görüntülerden takip eder.Böbrekte oluşan taşlar büyük oranda ultrasonik, pnömatik veya lazer taş kırıcılar ile kırılmaktadır.Böbrek taşı ameliyatı bittiğinde 2 – 5 gün arasında belli bir süre tüp takılıp idrarın dışarı çıkarılması sağlanılmaktadır.

Bu böbrek taşı ameliyatı metodunda kesinin çok ufak olması hastanın kendini hızla toparlamasını sağlamaktadır.Bu sayede böbrek taşı düşürme rahatsızlığı bulunan hasta hastaneden çok daha çabuk taburcu olup günlük yaşamına hızlı bir şekilde dönebilmektedir.

Perkütan Nefrolitotomi(PNL) Nedir? Nasıl Yapılmaktadır?

Daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin böbrek taşı rahatsızlığı olduğunda çok daha dikkat etmeleri gerekir.Böbrek taşı düşürmüş olan kişilerde böbrek taşının tekrar edip yeniden oluşma ihtimali oldukça yüksektir.Aile bireyleri arasında daha önceden taş düşüren kişilerde daha dikkatli olmaları gerekir.Taşın meydana gelmesi için genetik etkenlerin de rol oynadığı bilinmektedir.Böyle olduğu içinde insanların sıvı tüketimi konusunda dikkat etmeleri gerekten noktalar vardır.Sıvı bol bol tüketilmelidir.Kış mevsiminde 1,5 lt , yaz mevsiminde ise en az 3 litre su tüketilmelidir.Egzersiz yapılması da bu durumda bulunan hastalar için önemli bir faktördür.Böbrek taşı oluşma riski hareketli insanlarda çok daha azdır.

Kendisinde böbrek taşı olduğunu düşünen kişi hiç zaman kaybetmeden bir hekime başvurması faydalı olacaktır.Eğer böbrek taşı tanısı konursa önce böbrek taşının büyüklüğü ve yeri belirlenir ve sonrasında da taşın tedavisinde başlanılmaktadır.Böbrek taşı tedavi edilmediği taktirde kişinin böbreğini kaybetme riski meydana gelebilmektedir.

Böbrek taşının çapı ufak ve düşebilecek bir konumda ise doktor müdahalesine gerek kalmadan ilaç tedavisi ile düşürülmesi uygun görülür.İlaç sayesinde kanallar geniş hale getirilerek taşların bu kanallardan geçmesi hedeflenir.Bu zaman zarfında egzersiz yapılması ve bol bol sıvı tüketilmesi büyük rol oynar.Böbrek taşı düşürme sürecinde olan kişilerin bol bol sıvı tüketmesi gerekir.Bunun yanında egzersiz yapılması da uzmanların üstüne basarak tavsiye ettiği yöntemlerdendir.Böbrek taşının boyutu uygun ve kendi kendine düşmeye müsait bir durumdaysa taşın düşmesi için bu metod uygulanır.

Böbrek Taşlarında Lazer Tedavisi Uygulanmasının Avantajları Nedir?

Böbrek taşının boyutunun büyük ve düşürülmesi zor bir konumda ise müdahale edilmesi gerekir.Bu böbrek taşı ameliyatı yöntemlerinden biri de lazerle taş kırmaktır.Lazer yöntemi adı verilen böbrek taşı ameliyatı yöntemiyle böbreğin içerisinde bulunan taşların buharlaştırılması sağlanılmaktadır.Geriye kalan başka ufak parçalar ise kateterler aracılığıyla dışarıya alınır.Lazer tedavisi ile dışarı çıkarılması gereken taş parçaları buharlaşma sayesinde çok daha az miktarda kaldığı için taşların dışarı alınması sırasında idrar yolunda oluşabilecek yaralanma oranı en az seviyeye indirilebilmektedir.

Böbrek taşı düşürme savaşı veren kişiler gerçekten çok zor anlar yaşamaktadır.Çekilmekte olan acı üst düzeylere ulaşmaktadır.Taş yerinden kıpırdamadığı taktirde ağrıya neden olmamaktadır.Taşın hareket etmesi halinde ise hasta büyük acılar hissetmeye başlamaktadır.Uzmanlar hastalara böbrek taşı ağrısı sırasında kullanmaları için ağrı kesiciler tavsiye etmektedirler.Böbrek taşı ağrıları bu tavsiye edilen ağrı kesicilerle en hafifletilmeye çalışılmaktadır.Ağrı kesicilerin bir fayda etmediği zamanlarda ise bir doktora başvurulması gerekir.Damardan ağrı kesici yapılarak ağrının şiddeti azaltılabilir.

Böbrek taşı tedavisinde, böbrekte bulunan taş kapalı metodlar (fleksible üreteroskopi) veya taş kırma (ESWL) metodları ile tedavi edilemeyecek bir konumda veya büyük boyutta ise; günümüzde en çok tercih edilen tedavi metodu olan kapalı böbrek taşı ameliyatı (nefrolitotomi) uygulanır.

Böbrek Taşı Ameliyatındaki Seçenekler Neledir?

Böbrek Taşı Ameliyatı 2 En Güvenilir Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemi Hangisidir?

1-) Eski Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemi

Yan bölgeden yapılabilen yaklaşık olarak 15-20 santimetrelik bir kesiden cilt kesilerek böbreğe varılır, böbrekte  kesilerek taş oradan çıkartılır.Sonra böbrek dikilerek ciltaltı dokular dikilmeye başlanır.Ve en sonda cilt dikilir.Bu yapılan böbrek taşı ameliyatı metodunda 10 gün hastane yatma süreci ve daha sonrasında ise kişinin eski durumuna dönebilmesi için yaklaşık 3 ay gibi bir toparlanma süresi gereklidir.Böbrek taşı ameliyatı sonrası uzun süren derlenme ve yatış zamanı, katlanılması gereken çok fazla kriter (yara izi sıkıntısı ve çok ağrılı bir süreç) olduğu için günümüzde artık pek kullanılmayan bir yöntemdir.

2-) Kapalı (perkütan) Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemi

Kişinin sırt bölgesinden yapılmakta olan 1 santimetre’lik kesi ile kameralar aracılığıyla (endoskopik) yapılabilen böbrek taşı ameliyatı yöntemidir.Bu yöntemin yapılış şekli böbreğin üstünden cilde yapılabilen 1 santimetre’lik kesi yoluyla böbreğin içine bir iğne yardımıyla ulaşılmaktadır.Bu iğne yoluyla böbreğin içine bir çalışma yolu yerleştirilecek kadar o deliğin genişletilmesi yapılır ve bu çalışma yolunun içinden girilmek suretiyle böbreğin iç kısmına girilir.Sonra taşların bu yolun içinden geçebilmesi için yolun genişliğinden daha ufak boyutlara inene kadar taşlar böbreğin içinde kırılır.Böbrek taşları forseps adı verilen bir cihaz sayesinden toplanır.Ardından kişinin sırtına yerleştirilen bir nefrostomi (drenaj tüpü) ile kan ve idrar tahliye edilmektedir.

3-) Fleksible Üreteroskopi Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemi

Tamamıyla kansız bıçaksız dediğimiz böbrek taşı ameliyatı bu metod ile yapılmaktadır.Eskiden ameliyatta uygun sayılmaz, taş kırmada uygun sayılmaz denilen böbrek alt kutup taşlarına bu metodu güvenle uygulamaktadırlar.Önceki yıllarda bir çare bulamadığımız bu taşlarda günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle orantılı olarak hastanın idrarını yaptığı yerden girilerek ilk olarak idrar kesesine, sonra böbreğe çıkmakta olan idrar yoluna ve oradan da böbreğe girilir.Böbreğe girildikten sonra böbreğe doğru dönülür ve taş lazer yöntemiyle kırılır.

Fleksible üreteroskop adı verilen böbrek taşı ameliyatı yönteminde bükülüp eğilme özelliği olan yaklaşık olarak 80 santimetre’lik ince endoskop kullanılmaktadır.Böbrek taşlarını kırmak için ise lazer kullanılmaktadır.Bükülüp eğilme özelliği olan fleksible üreteroskop içinde geçen fiberoptik kablolar sayesinde lazer enerjisi böbrek taşına iletilerek taş kırma işlemi gerçekleşmiş olur.

Fleksible üreteroskop sayesinde sadece idrar yolunda bulunan taşlar değil, böbrekte bulunan taşlarda kolaylıkla kırılabilir.

(Perkütan) Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatının Riski Varmıdır?

Her ameliyatta mutlaka azda olsa risk vardır.Kapalı ve açık böbrek taşı ameliyatlarının da riskileri birbirleri ile doğru orantılıdır.Her iki böbrek taşı ameliyatı yönteminde de genel anestezi uygulanırsa, verilen anesteziye bağlı olarak (ikiyüzbinde bir) 1/200.000 oranında bir ihtimal bulunur.Bu ihtimal arabada yolculuk yaparken 20/100.000 oranındaki ölme ihtimalinden çok daha düşüktür.Bu anestezi riski, böbrek taşı ameliyatına bağlı bir durumdan kaynaklanmamaktadır.Açıklamak gerekirse size anestezi verildiğinde siz sadece oturduğunuz yerden ayağa kalksanız bile bu risk aynıdır.

En çok rastlanan komplikasyonlar arasında kanama yer almaktadır ve yapılan çalışmalar sonucunda kan verilmesine ihtiyaç duyulacak kadar kanama olabilme ihtimali %1 ve %50 arasında bulunmaktadır.

Böbrek taşı ameliyatından sonra kanama durmuyorsa ve be sebeple anjiyografi yapılması gerektiği, dünyada yapılmakta olan çalışmalar sonucunda %0.5 oranından daha az olarak belirtilmiştir.

Literatürde öncelikle kaburganın üstünden girilmesiyle yapılan müdahalelerde akciğerin boşluğuna sıvı dolma riskinden bahsedilir ve eğer böyle bir durum meydana gelecekse akciğerin boşluğuna bir tüpün yerleştirilmesi gerekmektedir.

Bütün ameliyatlarda enfeksiyon ihtimali olduğu gibi böbrek taşı ameliyatında da vardır.Bu enfeksiyon riskini en aza indirebilmek için böbrek taşı ameliyatına başlanılmadan önce idrarın içinde mikrop olup olmadığını araştırmak ve ameliyat esnasında profilaktik (önleyici) antibiyotik ile başlamak gerekmektedir.

Pek sık olarak görülmese de böbrek taşı ameliyatı sırasında böbreğin içine girme işlemi röntgen cihazı sayesinde ”kör” olarak yapılabildiği için bağırsağın ve çevredeki organların yaralanma ihtimali görülebilir ve bu ihtimal çok zayıf kişilerde daha yüksektir.

Böbrek Taşı Ameliyatının Riskli Olduğu Söylendiği Halde Niye Öneriliyor?

1976 Yılında yapılan bir araştırma ile taşları tüm böbreği kaplamakta olan kişilere ameliyat yapılmadığı gözlendiğinde, bu kişilerin %36 lık bir kısmının 10 yıl içinde hayatlarını kaybettikleri ortaya konulmuştur.1991 Yılında (diyaliz tedavisinin de gelişmesi ile) yapılan başka bir araştırma sonucunda buna benzer taşların, böbrek taşı ameliyatı yapılamdığı taktirde %18′i hayatını kaybetmiş ve %28′inin de diyaliz ihtiyacının olduğu gözlenmiştir.Sonuç olarak riskleri bulunmaktadır fakat ameliyat olunmadığı taktirde kişinin başına gelebilecekten daha düşük, 200.000′de bir oranından daha da fazla bir risktir.Bunun sonucuna bakarak 2005 yılında Amerikan Üroloji Cemiyeti bir bildiri yayınlamış ve taşlar bütün böbreği kaplıyorsa böbrek taşı ameliyatı olunulmasını önermişlerdir.

Böbrek Taşı Kırma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Böbrek Taşı Kırma 1 208x300 Böbrek Taşı Kırma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?Günümüzde insanların korkulu rüyası olan en sancılı rahatsızlıklardan biri olan böbrek taşı çok eskiden bu yana insanların sağlıklarını tehdit eden önemli bir sorundur.Yaklaşık 7000 sene öncesine ait bilim adamları mısır mumyalarında böbrek taşlarını bulmuş olması günümüzdeki insanlar kadar çok eski çağlarda yaşamış insanların da bu hastalıktan rahatsızlık duyduğunun göstergesidir.Fakat arada bulunan en önemli faktör; onların tedavi olma gibi bir avantajları yokken, bizim en çok tercih edilen böbrek taşı kırma vb. gibi çeşitli yöntemlerimiz vardır.

Üriner Sistemi Nedir?

Üriner sistemini üretra, üreterler, böbrekler, mesane (idrar kesesi) meydana getirir.Böbrek fasulyeyi anımsatmakta olan bir organdır ve her iki tarafta, kaburgaların alt kısmında sırta doğru olan bölgede yer alır.Böbreklerin görevi; fazla suyu ve kandaki atık maddeleri süzerek idrarı meydana getirmektir.

Ayrıca başka görev olarak vücudumuzun su ve tuz dengesinden sorumludurlar.Üreter olarak telaffuz edilen ince idrar yolları, böbreklerden üretilen idrarı oval biçimde rezervuar olan mesaneye taşırlar.İdrar geldiği sürece mesanenin elastik duvarı balon gibi uzayarak genişler ve gelen idrarı burada muhafaza ederek depolar.Mesanede depolanan idrar üretra yardımıyla vücuttan dışarıya atıldıktan sonra mesane duvarı sönmüş bir balon gibi büzülüp küçülür ve tekrardan idrarı depolamak için hazır duruma gelir.

Böbrek Taşı Nasıl Oluşur? Vücuda Nereden Gelir?

Böbrek taşı idrarın içinde kristal bir hale gelen minerallerin oluşturmakta olduğu ve böbreğin iç bölgesinde meydana gelerek büyüyen sert oluşumlara denir.Genelde idrar bu kristalleşmeyi engellemeye çalışan kimyasallara sahiptir.Fakat idrarda bulunan engelleyicilerin yetersiz kalabildiği kişilerde idrarın içerisinde kristaller meydana gelir.Kristal aşamasında böbrekten çıkan parçacıklar hiçbir şekilde bir yakınmaya sebep olmamaktadırlar.Ama bu oluşan kristaller böbreğin içinden derhal atılmazlar ve biraraya gelip yapışırlarsa, böbrek taşının çekirdek bölümünü oluşturmuş olurlar.Ve sonrasında bu oluşan çekirdeğin üstüne özellikle kalsiyum tuzları gelip çökerse böbrek taşı meydana gelmiş olmaktadır.Değişik çeşitlerde böbrek taşları olmasına rahmen en fazla görülmekte olan böbrek taşları fosfat minerallerinin birleşiminden veya oksalat ile kalsiyum tuzları birleşmesi sayesinde meydana gelenlerdir ve böbrek taşlarının %80′ini bu taşlar meydana getirmektedir.

Böbrek taşlarının nasıl meydana geldikleri tam manasıyla bir netliğe kavuşmamıştır.Böbrek taşlarının meydana gelmesinde rol oynayan tuz ve mineraller normal diyetle alınan besin öğeleri olmakla beraber kas, kemik gibi çok önemli dokuların yapıtaşını oluştururlar.Bu maddeler idrarın içinde bir denge durumunda çözülmüş biçimde hep mevcut durumdadırlar.Böbrek taşlarıyla safra kesesi taşlarının bir bağlantısı bulunmamaktadır.Vücudun başka organlarında, başka nedenlerden meydana gelen ve başka yapılara sahip taşlardır.Bu 2 taştan herhangi birinin bulunması diğeri için hiçbir şekilde risk oluşturmaz.

Böbrek Taşı Kimlerde Meydana Gelir?

Irklara ve ülkelere göre değişebilen fazlalıkla olmak üzere dünyadaki bütün insanlar böbrek taşı hastalığıyla karşı karşıya kalabilirler.Dünyadaki bazı ülke ve bölgeler böbrek taşı rahatsızlığı bakımından başkalarına göre daha şanssız olmaktadırlar.Maalesef ki Türkiye böbrek taşı rahatsızlığı bakımından riskli bir coğrafyayı temsil etmekte olup türk milletinde böbrek taşı rahatsızlığına genetik yatkınlık ciddi oranda büyüktür.Özellikle Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri Türkiye’deki böbrek taşı hastalığının en fazla meydana geldiği bölgelerdir.Bu gözlemin en önemli nedeni ise genetik ve çevresel etkenlerdir.Türk milletinin en az %10′u yaşamları sürecinde bir dönem içinde böbrek taşı problemini yaşarlar.Böbrek taşı hastalığının en çok görüldüğü dönem 20-40 yaşları arasıdır.Fakat en ufak yaşlarda (hatta bebeklik döneminde bile) karşımıza çıkabilmektedir.Kadınlar, erkeklere göre biraz daha şanslıdırlar.Çünkü böbrek taşları kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha az görülmektedir.

Aile fertleri arasında böbrek taşı hastalığı daha fazla görülen insanlarda böbrek taşı meydana gelme oranı (genetik yakınlık çerçevesi) dahilinde daha sık olmaktadır.Çocukluk zamanında böbrek taşı hastalığını yaşayan mağdurlar araştırıldığında bu çocukların büyük bir kısmında böbrek taşının meydana gelmesi için risk oluşturan metabolik veya anatomik bir bozukluk gözlenmektedir.Fakat böbrek taşı hastalığına yakalanmış bir yetişkinde ise böbrek taşının neden meydana geldiğine ait bir sebep genelde ortaya konulamamaktadır.

Böbrek Taşının Oluşma Nedenleri Nelerdir?

 • Yetersiz sıvı tüketmek
 • sıcak iklimde yaşamak
 • genetik yatkınlık

Bunlardan başka özellikle diyet gibi etkenlerin böbrek taşının meydana gelmesinde önemli bir etkisi ispatlanamamaktadır.

Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir?

 • Kusma – bulantı özellikle ağrılı dönemlerde
 • Ağrı büyük oranda kıvrandırıcı, aniden olur ve doktora gitmeniz gerekebilir
 • İdrarda kanama olması
 • Sık sık idrara çıkılması ve idrarda yanma olması
 • Taşların idrar yolunu tamamıyla tıkaması nedeniyle idrar çıkışının durması

Böbrek Taşının Tanısı Nasıl Konulur?

Günümüzde idrar ve böbrek yollarındaki böbrek taşlarının tanısı oldukça etkili bir biçimde konulabilmektedir.Böbrek taşı rahatsızlığı bulunanların genelinde röntgen, idrar testi, ultrasonografi yoluyla taşın tanısı konabilmektedir.

Böbrekteki Taşlar Ne Olacak?

Böbrek taşlarının önemli ve büyük bir bölümü hiç bir müdahaleye gerek duyulmaksızın kendi kendine böbrek ve idrar kanallarından geçer ve vücuttan dışarıya atılır.Buna toplumda böbrek taşı düşürmede denilmektedir ve çoğunlukla ağrılı ve sancılı bir süreçtir.Böbrek taşının kendi kendine düşüp düşmeyeceğini belirgin hale getiren en önemli faktör taşın çapı yani boyutudur.Taşın boyutuna bağlı olarak taş ne kadar küçük olursa kendi kendine düşme oranıda o kadar yükselir.Böbrek taşının idrar yollarından geçebilecek boyutu aştığında düşme oranı yoktur.4 mm. ve altı çapındaki böbrek taşlarının %90′ı kendi kendine düşebilmektedir.6 mm’den büyük böbrek taşlarının kendi kendine düşme oranı azdır ve genelde bir müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır.Günümüzde müdahale edilmesi gereken böbrek taşlarının tedavi edilmesinde en çok tercih edilen böbrek taşı kırma yöntemi böbrek taşı hastalığının tedavisinde güzel bir buluş olmuştur.

Böbrek Taşı Kırma?

Böbrek Taşı Kırma 2 Böbrek Taşı Kırma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) – (Vücudun Dışından Şok Dalgaları Yoluyla Böbrek Taşı Kırma)

Günümüzde böbrek taşlarını tedavi etmek amacıyla en güvenli şekilde ve en çok kullanılan yöntemdir.Böbrek taşı kırma yöntemiyle vücudun dışından şok dalgaları göndererek böbrek taşına çarpması ve kırması sağlanır.Açok olarak yapılan cerrahi müdahalenin tersine çevre dokularına hiçbir zarar verilmeden çalışılır.Böbrek taşı kırma metoduyla buradaki taşlar kum taneleri gibi parçalanarak idrar yollarından geçebilecek hale gelir ve idrarla kolay bir şekilde vücuttan dışarı atılabilirler.ESWL (Böbrek Taşı Kırma) taşların cerrahiye gerek duyulmadan yok olmasını sağlamakta olan, risk faktörü bulunmayan bir tedavi metodudur.

Böbrek Taşı Kırma Nasıl Gerçekleştiriliyor?

ESWL (Böbrek Taşı Kırma) cihazları yüksek basınçlı şok dalgalarını meydana getirirler ve bu şok dalgaları böbrek taşı rahatsızlığı bulunan kişinin cildine iletilerek, hastanın hassas dokularından zarar vermeden geçmektedirler.Böbreği de geçebilen bu şok dalgaları bir ultrason veya x-ray aracılığıyla hedefe aldıkları taşa çarparlar.Taş sınır kısmında enerji açığa çıkarak bu böbrek taşını genleştirir ve bu genleşmede taşın kenar kısımlarında küçük çatlamalara neden olur.Bu aynı etki şok dalgasının taştan çıkma anında da olur.Etkili şoklar sayesinde taşta oluşan çatlaklar açılıp kapanır ve büyük çatlakların içerisinde küçük çatlaklar meydana gelir.Tekrar edilen şok dalgalarının sonunda taş böbrekleri terk edip, üreterlerden rahatça geçecek ve idrar sayesinde çok rahat bir şekilde vücuttan dışarı atılabilecek boyutta minik parçalar halinde ufalanmış olur.Ve böylelikle de böbrek taşı kırma işlemi gerçekleşmiş olur.

Böbrek Taşı Kırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Böbrek taşı rahatsızlığı bulunan kişi ESWL cihazının yatağa benzer masasına uzanır ve uzanış şekli bu ESWL masasının orta kısmında bulunan su yastığının böbrek taşının bulunduğu yere denk gelecek biçimde yatar.Şok dalgaları hastanın yattığı masadaki su yastığının içinden kişinin vücuduna gönderilir.Kişi ESWL masasına yatılırdıktan sonra bir ultrasonografi veya x-ray  cihazı sayesinde taşın yeri belirlenerek şok dalgalarının böbrek taşına tam denk geleceği şekilde odaklama yapılır.İşleme başlanıldığında cihaz otomatik bir şekilde tam taşı hedef alarak şok dalgaları hiç durmadan böbrek taşına isabet edecektir.Bu böbrek taşı kırma yöntemi taşın tamamıyla kırıldığı gözlendiğinde veya taşı kırma işlemini gerçekleştirmekte olan doktorun kendisinin belirlediği şok sayısı oranına ulaşıldığında durdurulacaktır.Böbrek taşı kırma işlemi genel olarak 45 dakika ile 1 saat ortasında sürmektedir.

Böbrek Taşı Kırma İşlemi Ağrılımıdır?

Böbrek taşı kırmak için hastanın, hastaneye yatırılmasına gerek duyulmadan gerçekleştirilebilmektedir.Aneztezi genelde çocuk hastalara uygulanırken diğer hastalara da nadiren uygulanır.Böbrek taşı kırma anında şok dalgaları cilt üzerinden geçerken kişinin hissettiği tek şey hafif batmalardır.Yeni nesil ESWL cihazları sayesinde böbrek taşı kırma işlemi rahat ve ağrısız olarak gerçekleştirilir.Ayrıca uygulama anında şok dalgalarının meydana getirmiş olduğu kuvvetli bir ses oluşur.Böbrek taşı kırma anında ağrı meydana gelmesi halinde, hastaya bir ağrı kesici uygulanır ve işleme kaldığı yerden devam edilir.Tedavi bittikten sonra o bölgede morarma görülebilir, bu normal bir durumdur.Böbrek taşı kırma işleminden sonra eğer ağrı hissedilirse birkaç gün ağrı kesici uygulanabilir.

Her Hastaya Böbrek Taşı Kırma İşlemi Uygulanabilir Mi?

Her böbrek taşı bu yöntem için uygun olmayabilir fakat böbrek taşı rahatsızlığına bağlı ESWL gerektiren taşların %70′i uygun olabilmektedir.Böbrek taşı kırma (ESWL) işlemi, kanama bozukluğu olanlara ve hamilelere KESİNLİKLE uygulanmamaktadır.İdrar kanalı enfeksiyonu olan kişilerde ise, ilk önce enfeksiyon tedavi edilerek (ESWL) böbrek taşı kırma işlemi uygulanmalıdır.Böbrek taşına yakın kısımda aort anevrizması bulunuyorsa, ilk olarak bunu tedavi etmek gereklidir.Kalp pili bulunan kişilerde böbrek taşı kırma işlemi sırasında dikkat etmek gerekir.Çok fazla kilolu ve vücudunda gözle görülür ciddi anlamda şekil bozuklukları bulunan kişilerde taş odaklaması yapılamayacağı için, böbrek taşı kırma (ESWL) bu hastalar için uygun bir seçenek değildir.

Böbrek Taşı Kırmanın Olumlu Yönleri Nedir?

 • Güvenlidir ve çok iyi bir etki sağlar.
 • Kısa sürede iyileşme sağlar.
 • Hastaneye gidip yatmanıza gerek yoktur.
 • Cerrahi müdahalelere gerek duyulmaksızın tedavi sağlanır.
 • Vücutta bir yara izi oluşmadan tedavi sağlar.
 • Etkinliği milyonlarca kişi üstünde gösterilmiştir.

Böbrek Taşı Kırma Yöntemi Ne Kadar Başarılıdır?

Bu metodun başarısı, böbrek taşının 3 mm’den ufak parçacıklar haline getirerek böbrekten temizlemesi üzerinedir.Başarı böbrek taşının sertliğine, boyutuna, cinsine ve idrar kanalında yerleştiği konuma göre değişiklik gösterir.Böbrek taşı kırma yöntemi bütün böbrek taşlarında başarı yakalayamaz.Tek bir seansa gelipte kolay kırılabilen taşlar olacağı gibi, bazı taşlarda da birkaç seansa gelinmesi gerekebilir.Genel bir başarı oranı söylemek gerekirse, böbrek taşı kırma (ESWL) ile taşların %80′i böbrekten temizlenmektedir.Bu başarıda en önemli etkenler; işlemde kullanılan cihaz, böbrek taşının özelliği ve işlemi gerçekleştirecek olan ekibin deneyimli olmasıdır.

Böbrek Taşı Kırma İşlemi Böbreğe Zarar Verir Mi?

Bu tedavinin uzun sürede böbreğin üzerinde bıraktığı hasar çok az veya yoktur.Fakat çok büyük böbrek taşlarında bir senasta böbrek taşlarının yok edilebildiği gibi, Perkütan Nefrolitotomi adı verilen günümüzün modern cerrahi müdahale metoduna başvurmak gerekir.Böbrek taşı kırma (ESWL) işleminden sonra idrarda bir kaç gün hafif bir kanama olabilir ve birkaç gün içinde düzelecektir.Ciddi anlamda böbrek kanamalarına pek sık rastlanmaz ama özellikle kanama bozukluğuna sahip olan kişilerde görülebilmektedir.Böbrek taşı kırma işleminden sonra görülebilen büyük sorunlardan birisi büyük olan böbrek taşlarının idrar yolundan geçememesi ve idrar yolunu tıkayarak idrarın akışını engellemesidir.Oldukça ağrılı olabilecek bir durumdur.Bu duruma maruz kalınca idrar yolunu tıkayan böbrek taşı parçalarına ilave ESWL işlemi yapılır veya endoskopik metod sayesinde idrar yolu taştan arındırılır.

Böbrek Taşı Kırma İşlemi Sonrasında Neler Yapılması Gerekir?

Uygulama sonrasında kişi günlük yaşantısına geri dönebilir.Ortaya çıkmış olan taş kırıntılarının dökülüp vücuttan atılabilmesi için hastanın hareket etmesi gerekebilir.Hastanın yapması gerekli olan en önemli şey bol bol su tüketmektir.Bol su içmek hem taş parçacıklarının idrar yoluyla rahatça atılmasını sağlar hemde idrar kanalı enfeksiyonunun gelişmesine de engel olur.En son olarak doktorun belirlediği süreden sonra taşın son durumuna bakılır ve gerekli görüldüğü taktirde ek seanslara devam edilir.

Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Dindirilir?

Böbrek Taşı Ağrısı Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Dindirilir?Böbrek taşını düşürmek gerçekten çok zor bir mücadeledir ve kişinin yaşamı süresince çekebileceği en ağır en kötü ağrılara sebep olur.Böbrek taşı rahatsızlığı olupta taş düşüren kadınların hemen hemen hepsi bu böbrek taşı ağrısının doğum ağrısından daha şiddetli olduğunu söylemişlerdir.

Böbrek taşı geçen yüzyıllarda da insanları yoğun bir şekilde rahatsız etmiştir ve bu rahatsızlık durumu ne yazık ki günümüzde de bir değişikliğe uğramamıştır.Günümüzde de bir çok kişi böbrek taşı ile mücadele ederek tedavi olmaya çalışıyordur.Son zaman sürecinde insanların idrar kanalı(yolu) ile taş düşürmesinde bir artış gözlenmiştir.

Bu artışın sebebi ise daha tam manasıyla açıklığa kavuşmamaktadır.Sıvı tüketiminin azalması ve beslenme alışkanlıklarının değişiklik göstermesi bu artışın sebepleri arasında düşünülmektedir.Bu hal ise bazen de genetik etkenlere dayanır.O kişinin ailesinden birinde böbrek taşıyla ilgili bir geçmişi vardır ve böbrek ağrısını çeken hasta da aynı durumdan şikayetçidir.

Böbrek Taşı Düşürürken Böbrek Taşı Ağrısını Nasıl En Aza Düşürebiliriz?

İlk olarak böbrek ağrısı olduğu anlarda ağrı kesici içilmelidir.İdrar yolunu genişletmeye faydası olan bir ağrı kesici alınması daha faydalı olacaktır.Bu esnada kişide midesiyle ilgili bir problemin olup olmadığı da önemli bir etkendir.Çünkü kişinin midesinde bir rahatsızlık olup olmadığını öğrenmesi ve buna göre ağrı kesiciyi kullanması daha sağlıklı olur.Böbrek ağrısını ağrı kesiciler oldukça azaltabilir.Bu ağrı kesicilerin dışında ise çok ufak parçalar bol sıvıyla düşürülebileceğinden dolayı bol miktarda sıvı tüketmek böbrek taşı ağrısını azaltabilmektedir.

Böbrek taşı ağrısını azaltmaya yardımcı olan bir vücut biçimi yoktur.Belli başlı rahatsızlıklar için bu hal gündeme getirilebilir.Fakat böbrek ağrısı için böyle birşey yoktur.Böbrek taşı ağrısı artış gösterdiğinde bir doktora başvurmak en sağlıklı karar olacaktır.Nedeni ise, ağız yoluyla alınan ağrı kesicilerin bile bazı durumlarda hiçbir fayda sağlamadığıdır.Doktorun müdahalesi ile damar yoluyla yapılacak bir ağrı kesici sayesinde böbrek ağrısını en aza indirilebilir.

Böbrek Taşı Ağrısını Başka Yollarla Düşüremezmiyiz?

Bu konuda uzmanlar bitkisel yöntemlerin böbrek ağrısını en aza indirebileceğini söylemektedirler.

Böbrek Taşı Ağrısı Hangi Bölgede Hissedilir?

Normal bir böbrek ağrısı böğür olarak telaffuz edilen vücutta bulunan kaburganın hemen alt kısmında yan taraflara doğru hissedilen sürekli bir ağrı şeklindedir.

Bu böbrek ağrısı alt karın bölgesine doğru veya kaburganın altından göbek kısmına doğru yayılmaktadır.Böbreğin etrafında bulunan ve böbreği sarmakta olan zarın hızlı bir şekilde gerilemesine sebep olan hastalıklar bu çeşit ağrılara sebep olmaktadır.

Özetle Böbrek Taşı Ağrısını Nasıl En Hafif Hale Getirebiliriz?

Kişinin böbrek taşı düşürmesi halinde az öncede tavsiye ettiğimiz gibi ilk olarak ağrı kesici ile çözüm aramalı.Ve bu ağrı kesiciyi midesinde herhangi bir problemi olmayanlar kullanmalı.Bu kullanılan ağrı kesiciler tam anlamıyla ağrıyı dindiremezler ama bir nebzede olsa fayda sağlarlar.Bol bol sıvı tüketmek çok fayda sağlayacaktır.Böbrek ağrısını azaltmak için şekilden şekle girmek, vücudu değişik pozisyolara sokmak hiçbir fayda sağlamayacaktır.Eğer ağrı gerçekten çekilemeyecek duruma geldiğinde hemen bir doktora başvurmalı ağrı kesici bir iğne ile duruma el konularak böbrek ağrısını azaltılmalıdır.Ağız yoluyla alınan ağrı kesiciler genelde bir fayda sağlamaz ama serumla birlikte damar yoluyla ağrı kesici verilmesi gereklidir.Bu şekilde yapılan ağrı kesici yöntemi böbrek taşı ağrısını tamamıyla durdurabilir.

Böbrek Taşı Nedir?

Böbrek Taşı Nedir 300x258 Böbrek Taşı Nedir?Böbrek Taşı Nedir?

Böbrekler aracılığıyla vücut için gereği olmayan fazla sıvı idrar ile atılabilirken, bununla beraber atılan katı maddeler ara sıra idrar kanallarının içine çöker ve böbrek taşlarını meydana getirir.

İdrarı meydana getiren suyun miktarı az, bununla birlikte atılan maddelerin daha fazla olması beraberinde idrarın içerisinde bulunan taşın meydana gelmesini engellemek için bazı maddelerin az olması da değişik kristallerin idrarın içinde çökmesine sebep olur.

Değişik sayılarda, yapılarda ve büyüklükte böbrek taşları gözlenmektedir.

Böbrek Taşı Neden Meydana Gelir?

Böbrek taşlarının büyük oranı kalsiyum içerir fakat genelde idrar içerisindeki kalsiyum ve başka kimyasalların seviyeleri normal düzeydedir.Çok fazla spor yapan, sıcak bölgelerde yaşayan, sıcak yerlerde çalışma zorunluluğu olan insanlar daha çok terleme yoluyla sıvı kaybettiklerinden idrar oranı da azalmaktadır.Konsantre haline gelen idrarın içerisinde taşların meydana gelme oranı çok yükselmektedir.

Oksalat, sistin, kalsiyum, ürat gibi kimyasal maddelerin idrarın içinde çok fazla miktarda bulunması taşların oluşmasını çok kolay bir hale getirmektedir.

İdrar kanallarında enfeksiyon varlığında, normal bir yapıya sahip olmayan böbreklerde ve aile bireyleri arasında böbrek taşı hastalığı hikayesi olan kişilerde taş oluşumu çok daha fazla meydana gelmektedir.

Ek olarak, kalsiyum, C vitamini, D vitamini, kortizon, mide asidini azaltmaya yarayan ilaçlar, bazı idrar söktürücü ve antibiyotik ilaçlar böbrek taşının oluşmasında rol oynayabilir.

Böbrek Taşlarının Hepsi Aynı Yapıya Mı Sahiptir?

İdrar kanallarında çok değişik yapıda taşlar meydana gelebilir.

Kalsiyum taşları en çk görülmekte olan taşlar arasında yer alır.Sık olarak kalsiyum, oksalat ve bazen de kalsiyum fosfat yaplarında meydana gelirler.Oksalat ve kalsiyum idrarın içinde fazla oranda ise bu çeşit taşların meydana gelmesine sebep olurlar.Vücutta bulunan paratiroid hormonunun fazla olması ve çeşitli böbrek rahatsızlıkları bu çeşit taşlara ortam hazırlayabilir.

Enfeksiyon taşları çoğunlukla büyük iri böbrek taşları görünümünde karşımıza çıkarlar.Enfeksiyon taşları genellikle kadınlarda daha çok görülmektedir.

Ürik asit taşları etten zengin diyetle beslenen kişilerde meydana gelen asit yapıda bulunan idrarda çöken taşlardır.Gut hastalığı ve bazı kemoterapilerin meydana gelmesini kolay bir hae getirir.Dolaylo olmadan direkt çekilen rötgen filmlerinden gözükmeyen taş çeşitleridir.Bilgisayar sistemli tomografi ve ultrasonografi incelemeleri sonucunda kesin tanı konulur.

Sistin taşları sistin metabolizmasının bozuk olması halinde görülen taşlardır.Çok fazla görülmezler fakat çok sık nüks etmektedirler.

Böbrek Taşı Kimlerde Ortaya Çıkar?

Erkeklerde kadınlara göre böbrek taşı görülme olasılığı 2-3 kat daha fazladır.Böbrek taşı hikayesi olan hastaların genelde yarısında sonraki 10 sene içerisinde tekrar böbrek taşı meydana gelmektedir.

Diğer Risk Etkenleri?

 • Aile bireylerinde böbrek taşı hikayesi
 • 20 – 40 yaşının arasındaki kişiler
 • Sık olarak idrar kanalı enfeksiyonu geçirenler
 • Anormal yapıda bulunan böbrekler veya tek böbrek
 • Proteinden bolca zengin olarak beslenenler
 • Kullanılan bazı ilaçlar (antasidler, guatr ilaçları, idrar sökücüler vb.)
 • Yatalak halde olan hastalar ve pek hareket etmeyenler
 • Büyük oranda az su tüketenler
 • İdrarda bulunan sitrat azlığı (sitrat taşın meydana gelmesini önlemeye etkilidir)
 • İdrarın içinde oksalat, kalsiyum, ürik asit vb. gibi minerallerin yüksek oranlarda bulunması
 • İdrarın pH değerindeki değişmeler (çok yükselmesi veya çok düşmesi gibi)
 • Bazı ince bağırsak rahatsızlığı hastaları veya ameliyatlarını geçirmiş kişiler

Böbrek Taşlarındaki Bulgular Nelerdir?

Böbreğin içinde yer edinmiş olan taşlar eğer idrarın akışına engel olmuyorsa şiddetli büyük bir ağrıya sebep olmaz.Sırt ve bel bölgelerinde hafif basit bir adele ağrısı gibi yakınmalar meydana gelebilir.Hastanın böbreği taşla dolu olsa dahi hasta hiç bir rahatsızlık hissetmeyebilir.

Böbrek Taşı Ağrısı: İdrar kanalı böbrek taşı hastalığının en önemli belirtilerinden olan taşın idrar kanalını tıkadığı zamanlarda meydana çıkar.Tıkanmanın aniden hızlı bi şekilde olması şiddeti çok yüksek bir böbrek taşı sancısına sebep olur.Bu ağrının sebebi taşın arkasındaki idrar kanalı içerisindeki basıncın artış göstermesidir.Doğum sancısından bile çok daha kötü olduğu bir gerçektir ve çok sık aralıkta bulantı ve kusma meydana gelir.

Ağrı, taş böbrek çıkışını tıkayarak engel oluyorsa genelde sırtın yan taraflarında veya böbreğin üstünde hissedilir.Böbrek taşının aşağı inmesi ile beraber ağrı da kasıklara doğru yerini değiştirmektedir.

İdrarda Kanama: İdrar kanallarında böbrek taşı bulunan hastalarda görülen başka bir belirti ise genel olarak idrar renk tonunun hafifçe pembeleşmesi gibi söylenen idrarda kanama olayıdır.idrarın tortulu ve bulanık gelmesi, kokulu idrar yapma gibi belirtiler de olabilir.

Enfeksiyon: İdrar kanalı taş hastalığına sık bir oranda enfeksiyonda eşlik etmektedir.İdrar yaparken yanma meydana gelmesi, sık sık tuvalete çıkma gibi belirtiler görülmektedir.

Enfeksiyonun böbreklere etki etmesi halinde yüksek ateş gözlenmektedir.

Böbrek Taşlarında Tanı Nasıl Konur?

Belli başlı böbrek taşları genel sağlık gözlemlemeleri esnasında çekilen filmlerde bir tesadüf sonucu tanı konur.Daha sık şekilde idrarda renk değişikliğinin meydana gelmesi ve şiddetli bir ağrı olan hastalarda yapılan ultrasonografik görüntüleme ve idrar tahlili sonucu ile tanı konulmaktadır.Mesane ve böbrek arasındaki yol(üreter)içerisine girmiş olan taşların tanı konulmasında ultrasonografik görüntüleme yetmemektedir.Bilgisayar yoluyla yapılan tomografi metodlarında ise böbrek fonksiyonları ile beraber idrar kanalları anatomisinin incelenmesi de mümkün hale gelmektedir.

Böbrek Taşları Ne Gibi Sorunlar Doğurur?

Kişi böbrek taşlarını rahat rahat düşürebiliyorsa genel olarak ciddi bir sorun oluşturmamaktadırlar.Taşa bağlı olan tıkanıklık çok uzun zaman sürmediği sürece kişide kalıcı bir hasar bırakmaz.Fakat kişi bu tıkanıklığın farkına varmaz ve bu tıkanıklık sürerse enfeksiyon ve böbreklerde kalıcı olarak hasar görülebilir.Sık sık nüks eden böbrek taşlarında, tıkamayla beraber enfeksiyon varlığında, iri taşlı ve çok sık ameliyat geçiren kişilerde belli bir zaman içerisinde böbrek fonksiyonlarında değişim meydana gelebilir.

Böbrek Taşlarına Engel Olabilirmiyiz?

Böbrek taşı rahatsızlığı olan hastaların yaklaşık olarak yarısı sonraki 10 yıl içerisinde tekrarlayan böbrek taşı oluşumu ile ilgili bir sorun yaşarlar.Tabi bazı şeyler dikkat edilerek yapılırsa böbrek taşının tekrar oluşma riski de en aza indirebilir.

Günde yaklaşık olarak 2 lt. idrar çıkacak kadar sıvı tüketilmelidir.(önemli ve büyük kısmı su olarak)

Böbrek taşlarının büyük çoğunluğunda kalsiyum olduğu için eskiden kalsiyumlı gıdalar yasaklanırdır.Günümüzde kalsiyumun böbrek taşının oluşmasına engel olduğu bile saptanmıştır.Fakat bazen çok nadir durumlarda (çok yüksek seviyede kalsiyum tabletleri alanlar, bağırsaktan kalsiyum emilimi aşırı derece olan hastalar gibi) kalsiyum taşın oluşma riskini artırır.

 • Kalsiyum bazlı antasitlerden ve D vitamini takviye yiyeceklerden kaçınılması gerekir.
 • Diyette tuz kullanımı kısıtlanmalıdır.
 • Havyansal gıdalar çok fazla tüketilmemelidir.